60434 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและแหล่งวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและแหล่งวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์
2 มีนาคม 2566 | 0:00 | 119 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมและแหล่งวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-60434 ปฐมนิเทศ

5 ก.พ. 2566, 12:39 | 213วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ