97220 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97220 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1 มีนาคม 2566 | 0:00 | 685 | 0 |
แชร์ :

ชุดวิชา 97220 การจัดการและพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97220 การจัดการและพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ รายการที่ 3 ตอนที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ