97436 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การสร้างระบบในการแนะนำสินค้าอย่างง่ายด้วยภาษา Python

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การสร้างระบบในการแนะนำสินค้าอย่างง่ายด้วยภาษา Python
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 859 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การสร้างระบบในการแนะนำสินค้าอย่างง่ายด้วยภาษา Python

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ