97436 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 การนำระบบแนะนำสินค้าและบริการมาใช้กับธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 การนำระบบแนะนำสินค้าและบริการมาใช้กับธุรกิจ
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 670 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 14 ตอนที่ 1 การนำระบบแนะนำสินค้าและบริการมาใช้กับธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ