97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้
16 มกราคม 2566 | 0:00 | 659 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 15 ตอนที่ 3 อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ