97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้า

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้า
16 มกราคม 2566 | 0:00 | 828 | 0 |
แชร์ :

67436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ผลป้อนกลับจากลูกค้า

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ