97436 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based System: KBS)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based System: KBS)
15 มกราคม 2566 | 0:00 | 774 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based System: KBS)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ