97436 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตัดสินใจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 97436 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตัดสินใจ
11 มกราคม 2566 | 0:00 | 495 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 6 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และตัดสินใจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ