41217 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41217 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหาร
9 มกราคม 2566 | 0:00 | 1476 | 0 |
แชร์ :

41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรบริหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ