41217 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41217 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
9 มกราคม 2566 | 0:00 | 148 | 0 |
แชร์ :

41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ