60410 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
4 มกราคม 2566 | 0:00 | 704 | 0 |
แชร์ :

 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์ รายการที่ 1 ตอนที่ 3 การอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ