32477 รายการที่ 10 การจัดเส้นทางนำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32477 รายการที่ 10 การจัดเส้นทางนำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
16 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 201 | 0 |
แชร์ :

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว รายการที่ 10 การจัดเส้นทางนำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


1-32477 2-2 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 14:09 | 11121-32477 แนะนำชุดวิชา

12 ต.ค. 2559, 13:44 | 15224


1-32477 3-3 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 15:45 | 935


1-32477 3-4 กรณีศึกษา

12 ต.ค. 2559, 15:50 | 10741-32477 10 2 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 15:55 | 11781-32477 10 4 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 16:03 | 11491-32477 8-2 โปรแกรม AMADEUS

26 ต.ค. 2559, 16:20 | 1327


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ