32477 รายการที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจนำเที่ยว

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32477 รายการที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจนำเที่ยว
16 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 455 | 0 |
แชร์ :

32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว รายการที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจนำเที่ยว

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


1-32477 2-2 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 14:09 | 11351-32477 แนะนำชุดวิชา

12 ต.ค. 2559, 13:44 | 15235


1-32477 3-3 ข้อคิด

12 ต.ค. 2559, 15:45 | 952


1-32477 3-4 กรณีศึกษา

12 ต.ค. 2559, 15:50 | 10891-32477 10 2 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 15:55 | 11931-32477 10 4 กรณีศึกษา

26 ต.ค. 2559, 16:03 | 11611-32477 8-2 โปรแกรม AMADEUS

26 ต.ค. 2559, 16:20 | 1344


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ