92116 รายการที่ 12 ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ … สู่ความเข้มแข็งของสมาชิกและสังคม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92116 รายการที่ 12 ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ … สู่ความเข้มแข็งของสมาชิกและสังคม
9 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 785 | 0 |
แชร์ :

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน รายการที่ 12 ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ … สู่ความเข้มแข็งของสมาชิกและสังคม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ