52302 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การประยุกต์การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52302 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การประยุกต์การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง
15 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 688 | 0 |
แชร์ :

52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การประยุกต์การคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ