94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3-2

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3-2
15 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 332 | 0 |
แชร์ :

94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 3-2

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ