92116 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทธุรกิจชุมชนกับการส่งเสริมวัฒนธรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92116 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทธุรกิจชุมชนกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
14 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 717 | 0 |
แชร์ :

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน รายการที่ 9 ตอนที่ 3 บทบาทธุรกิจชุมชนกับการส่งเสริมวัฒนธรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ