92116 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 ระบบการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของสหกรณ์ ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92116 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 ระบบการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของสหกรณ์ ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ
25 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 875 | 0 |
แชร์ :

92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน รายการที่ 1 ตอนที่ 3 ระบบการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของสหกรณ์ ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ