14422 ปฐมนิเทศชุดวิชา การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentations in English)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14422 ปฐมนิเทศชุดวิชา การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentations in English)
9 กันยายน 2565 | 0:00 | 963 | 0 |
แชร์ :

14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentations in English)

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14422 ปฐมนิเทศชุดวิชา การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentations in English)


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ