71203 รายการที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71203 รายการที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
3 กันยายน 2565 | 0:00 | 511 | 0 |
แชร์ :

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น รายการที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-71203 ปฐมนิเทศ

3 ก.ย. 2565, 00:16 | 543
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ