93469 รายการที่ 8 เรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การถดถอย และการพยากรณ์ข้อมูลทาง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93469 รายการที่ 8 เรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การถดถอย และการพยากรณ์ข้อมูลทาง
1 กันยายน 2565 | 0:00 | 1173 | 0 |
แชร์ :

93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิต รายการที่ 8 เรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การถดถอย และการพยากรณ์ข้อมูลทาง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ