99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ EP4 Design Thinking แนวคิดสู่การเป็นนวัตกร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ EP4 Design Thinking แนวคิดสู่การเป็นนวัตกร
17 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1078 | 0 |
แชร์ :

99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ EP4 Design Thinking แนวคิดสู่การเป็นนวัตกร


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ