81712 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 81712 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 303 | 0 |
แชร์ :

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม รายการที่ 7 ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ