27104 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 เทคนิคการบันทึกและตัดต่อเสียงในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 27104 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 เทคนิคการบันทึกและตัดต่อเสียงในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
10 กันยายน 2565 | 0:00 | 546 | 0 |
แชร์ :

27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการที่ 4 ตอนที่ 1 เทคนิคการบันทึกและตัดต่อเสียงในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ