Home
Channel

55204 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพรา

55204 เภสัชเคมีวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

25 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 156 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 55204  เภสัชเคมีวัตถุ  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย  รายการที่  1  ตอนที่  1  การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพรา