Home
Channel

16445 การจัดและการผลิตวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดและการผลิตวิทยุกระจายเสียง

13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 448 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 16445  การจัดและการผลิตวิทยุกระจายเสียง  "บทบาทหน้าที่ของบุคลากรการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง" 

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

10151 ไทยศึกษา

เมื่อ:26 ก.ค. 2565, 08:59 | อ่าน:3565

33309 ปฐมนิเทศชุดวิชา

เมื่อ:18 ก.ค. 2564, 10:17 | อ่าน:2428

54129 ปฐมนิเทศชุดวิชา

เมื่อ:11 ก.ค. 2564, 06:09 | อ่าน:2250

10121 อารยธรรมมนุษย์

เมื่อ:26 ก.ค. 2565, 07:21 | อ่าน:2221