Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รายการที่ 1

รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา 
50301  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น รายการที่ 1   

22 ตุลาคม 2563 | 18:32 | 150 | 0 |
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 50301  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  รายการที่  1 
Vote
100%
 
 
Update : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
31306 โมดูลที่ 11 การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้าง

31306 โมดูลที่ 11 การจัดการด้านคุณภาพของโครงการก่อสร้า...
1 | 0%

52302 ปฐมนิเทศชุดวิชา

52302 ปฐมนิเทศชุดวิชา


5 | 100%
52306 ปฐมนิเทศชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข

52306 ปฐมนิเทศชุดวิชา การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข


12 | 0%
50103 โมดูลที่ 2 การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


53 | 0%
50103 ปฐมนิเทศชุดวิชา

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


42 | 0%
50103 โมดูลที่ 1 รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


94 | 100%
50101 หน่วยที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 2

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


20 | 100%
50101 หน่วยที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนที่ 1

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


16 | 0%
50101 หน่วยที่ 7 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ตอนที่ 3

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


12 | 0%
50101 หน่วยที่ 7 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง ตอนที่ 2

50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน


4 | 0%