STOU Media

32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 งานที่มีมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรตามแนวคิดการผลิตแบบลีน

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 งานที่มีมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรตามแนวคิดการผลิตแบบลีน
| View: 412

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ