STOU Media

60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ลักษณะของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60410 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 ลักษณะของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
| View: 177

วิดิโอแนะนำ