51716 การจัดทำแผนกลยุทธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับผู้นำทางการพยาบาล

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51716 การจัดทำแผนกลยุทธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับผู้นำทางการพยาบาล
15 พฤศจิกายน 2562 | 38:38 | 4109 | 0 |

e-Learning ชุดวิชา 51716 การจัดทำแผนกลยุทธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับผู้นำทางการพยาบาล

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

51718 โมดูล 2 บทบาทองค์กรวิชาชีพ การกำหนดนโยบายสุขภาพและการพยาบาล

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

51718 โมดูล 2 บทบาทองค์กรวิชาชีพ การกำหนดนโยบายสุขภาพและการพยาบาล...

19 ส.ค. 2563, 12:54 | 6353