32725 ตอนที่ 1 : เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์และการพยากรณ์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32725 ตอนที่ 1 : เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์และการพยากรณ์
27 มิถุนายน 2561 | 58:41 | 989 | 0 |

32725 ตอนที่ 1 : เรื่องการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสัมพันธ์และการพยากรณ์

แชร์ :

32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ