60730 ปฐมนิเทศ n

7 ตุลาคม 2559 | 21:07 | 10608 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

60730 ปฐมนิเทศ n
60730 ปฐมนิเทศ n

7 ต.ค. 2559, 15:59 | 10609

วิดิโอแนะนำ

◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 3 ตอนที่ 2-1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 24736โมดูล 3 ตอนที่ 2-1 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุก...

10 มี.ค. 2564, 07:04 | 0

◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาและจิตวิทยา โมดูลที่ 4 ตอนที่ 4

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 24736 ทฤษฏีการวัดทางจิตประยุกต์สำหรับการวัดและป...

10 มี.ค. 2564, 08:54 | 0

14423 Module 3: Listening in Context 09 Activity 3 Speaker 1

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 09 Activity 3 Speaker 1

10 มิ.ย. 2563, 21:30 | 14

14423 Module 6: Professional Interpretation  หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(3)

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 6: Professional Interpretation หลักการทำงานล่ามประเภทต่างๆ(3)...

10 มิ.ย. 2563, 12:57 | 6