อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ
7 กันยายน 2559 | 31:34 | 2646 | 0 |

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 1 เรื่อง อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ ตอนที่ 1

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ