13721 โมดูลที่ 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการองค์การสาารสนเทศและการตัดสินใจ

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13721 โมดูลที่ 9 การประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการองค์การสาารสนเทศและการตัดสินใจ
27 ตุลาคม 2560 | 34:28 | 1165 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

14421 Module2 Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module2 Prepare to Write

10 มิ.ย. 2563, 15:34 | 1

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 311

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 319

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 306

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 208