14212 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14212 ปฐมนิเทศชุดวิชา
12 พฤศจิกายน 2561 | 14:19 | 9655 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14111 กิจกรรม Module 9-04
14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 127

14111 กิจกรรม Module 9-04 opt
14111 กิจกรรม Module 9-04 opt

21 พ.ค. 2563, 10:56 | 103

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

10 มิ.ย. 2563, 16:22 | 10

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 295

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 120

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 139

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 144

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

11 มิ.ย. 2563, 12:12 | 5

วิดิโอแนะนำ

14421 Module2 Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module2 Prepare to Write

10 มิ.ย. 2563, 15:34 | 1

14111 Module 15: Excel at Taking Tests
14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 307

14111 Module 13 : Summarizing Information
14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 314

14111 Module 12: Self-study Milestones
14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 302

14111 Module 11 : Presenting Information
14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 205