14212 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14212 ปฐมนิเทศชุดวิชา
12 พฤศจิกายน 2561 | 14:19 | 20155 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14111 กิจกรรม Module 9-04
14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 250

14111 กิจกรรม Module 9-04 opt
14111 กิจกรรม Module 9-04 opt

21 พ.ค. 2563, 10:56 | 247

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 4: Let’s Speak 07 Activity 6

10 มิ.ย. 2563, 16:22 | 15

14111 บรรยายสรุป Module 4
14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 14:36 | 491

14111 Module 6 Maximizing
14111 Module 6 Maximizing

11 มิ.ย. 2563, 15:02 | 281

14111 How to Criticize Constructively (part3)
14111 How to Criticize Constructively (part3)

11 มิ.ย. 2563, 15:15 | 262

14111 Module 7: Reading Strategies
14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:52 | 267

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14423 Module 3: Listening in Context 19 Activity 5-5

11 มิ.ย. 2563, 12:12 | 7

14215 Module 8: Pragmatics
14215 Module 8: Pragmatics

8 พ.ย. 2561, 17:53 | 339

วิดิโอแนะนำ

14215 Module 8: Pragmatics
14215 Module 8: Pragmatics

8 พ.ย. 2561, 17:53 | 339

97403 กิจกรรมที 2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

97403 กิจกรรมที 2

28 ต.ค. 2563, 03:16 | 338