92711 หน่วยที่ 9 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในภาคและนอกภาคการเกษตร

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92711 หน่วยที่ 9 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในภาคและนอกภาคการเกษตร
20 กันยายน 2561 | 29:25 | 7326 | 0 |

92711 หน่วยที่ 9 การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในภาคและนอกภาคการเกษตร

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 8 หน่วยที่ 9 การวางแผนการตลาดของสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 8 หน่วยที่ 9 การวางแผนการตลาดของสหก...

25 มี.ค. 2564, 03:03 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 7 หน่วยที่ 8 การตลาดเชิงกลยุทธ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 7 หน่วยที่ 8 การตลาดเชิงกลยุทธ์...

25 มี.ค. 2564, 03:00 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 ◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 6 หน่วยที่ 7 แนวความคิดการดำเนินงานการตลาดของสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 ◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 6...

25 มี.ค. 2564, 02:57 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 5 หน่วยที่ 6 เขตการค้าเสรีกับสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 5 หน่วยที่ 6 เขตการค้าเสรีกับสหกรณ์...

25 มี.ค. 2564, 02:53 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 5 หน่วยที่ 5 นโยบายและมาตรการทางการค้ากับสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 5 หน่วยที่ 5 นโยบายและมาตรการทางการ...

25 มี.ค. 2564, 02:49 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 3 หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตของสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 3 หน่วยที่ 3 การปฏิบัติการผลิตและกา...

23 มี.ค. 2564, 06:03 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 2 หน่วยที่ 2 การวางแผนระบบการผลิตของสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 2 หน่วยที่ 2 การวางแผนระบบการผลิตขอ...

23 มี.ค. 2564, 06:01 | 0

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 แนวคิดการบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

◣ มสธ.◢ 92714 โมดูล 1 หน่วยที่ 1 แนวคิดการบริหารการผลิต...

23 มี.ค. 2564, 05:57 | 0