32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ รายการที่ 13

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ รายการที่ 13
8 กุมภาพันธ์ 2560 | 18:09 | 1856 | 0 |

รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ รายการที่ 13

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ