เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
30 สิงหาคม 2559 | 20:04 | 1034 | 0 |

รายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา รายการที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา

30 ส.ค. 2559, 16:23 | 2928

วิดิโอแนะนำ

26002 รายการที่ 4 เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

26002 รายการที่ 4 เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ...

27 ธ.ค. 2564, 06:43 | 0

26002 รายการที่ 1 เรื่อง  รูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

26002 รายการที่ 1 เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ...

27 ธ.ค. 2564, 06:39 | 0

ปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา

30 ส.ค. 2559, 16:23 | 2928