51711 รายการที่ 4 การประเมินคุณภาพการพยาบาล

Home / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51711 รายการที่ 4 การประเมินคุณภาพการพยาบาล
12 กันยายน 2560 | 29:42 | 4558 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

51107 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 ความต้องการพลังงานจากอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 2 ความต้องการพลังงานจากอาหาร...

8 ส.ค. 2565, 06:34 | 0

51107 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญพลังงานจากอาหาร

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 5 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญพลังงานจากอาหาร...

8 ส.ค. 2565, 06:34 | 1

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 3 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 3 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก...

12 ก.ค. 2565, 08:02 | 0

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 2 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 2 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด...

12 ก.ค. 2565, 07:57 | 3

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 1 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 13 ตอนที่ 1 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ...

12 ก.ค. 2565, 07:56 | 2

51107 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 3 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 3 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง...

12 ก.ค. 2565, 07:54 | 1

51107 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 2 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

51107 โมดูลที่ 12 ตอนที่ 2 โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์...

12 ก.ค. 2565, 07:53 | 0