91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3
18 สิงหาคม 2559 | 58:46 | 950 | 0 |

การสอนเสริมเพื่อการศึกษา 91311การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่  3

 

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

90305 รายการที่ 14 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน2

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

90305 รายการที่ 14 เรื่อง การผลิตโคนม ตอน2...

4 ม.ค. 2565, 04:00 | 0

90305  รายการที่ 9 เรื่อง การตลาดสุกรขุน

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

90305 รายการที่ 9 เรื่อง การตลาดสุกรขุน...

30 ธ.ค. 2564, 11:05 | 0

90305 รายการที่ 8 เรื่อง รูปแบบและการเลี้ยงสุกร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

90305 รายการที่ 8 เรื่อง รูปแบบและการเลี้ยงสุกร...

30 ธ.ค. 2564, 11:02 | 0

91420 รายการที่ 12 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 12 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษต...

12 ม.ค. 2565, 08:11 | 0

91420 รายการที่ 11 เรื่อง การวิจัยเพื่อท้องถิ่นและภูมิปัญญา

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 11 เรื่อง การวิจัยเพื่อท้องถิ่นและภูมิปัญญา...

12 ม.ค. 2565, 08:09 | 0

91420 รายการที่ 10 เรื่อง การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 10 เรื่อง การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒน...

12 ม.ค. 2565, 08:04 | 0

91420  รายการที่ 9 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 9 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร...

12 ม.ค. 2565, 07:20 | 0

91420 รายการที่ 8 เรื่อง การเขียนสรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ และรายงานการวิจัย

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

91420 รายการที่ 8 เรื่อง การเขียนสรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ และรายงานการวิจั...

12 ม.ค. 2565, 07:13 | 0