10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit10 (Unit6-9)

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit10 (Unit6-9)
12 พฤศจิกายน 2561 | 13:41 | 4505 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ

10103 โมดูล 10 แนวถาม-ตอบ ทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10103 โมดูล 10 แนวถาม-ตอบ ทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21...

22 ต.ค. 2564, 03:16 | 0

14421 Module 12 Argumentative Writing The Pros and Cons of Credit Cards

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 12 Argumentative Writing The Pros and Cons of Credit Cards

21 ต.ค. 2564, 13:51 | 0

14421 14421 Module 11 Descriptive Paragraph Correct Use of Sources

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 14421 Module 11 Descriptive Paragraph Correct Use of Sources

21 ต.ค. 2564, 13:39 | 0

14421 Module 10 Narrative paragraph An unsuccessful trip

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 10 Narrative paragraph An unsuccessful trip

21 ต.ค. 2564, 13:36 | 0

14421 Module 8 Expository Writing Cause and Effect

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 8 Expository Writing Cause and Effect

21 ต.ค. 2564, 13:32 | 0

14421 Module 7 Expository Writing Comparison and Contrast

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 7 Expository Writing Comparison and Contrast

21 ต.ค. 2564, 13:26 | 0

14421 Module 6 Expository Writing Process

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 6 Expository Writing Process

21 ต.ค. 2564, 13:20 | 0

14421 Module 5 Expository Writing Definition and Classification

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 5 Expository Writing Definition and Classification

21 ต.ค. 2564, 13:11 | 0