99315 ปฐมนิเทศชุดวิชา

22 กันยายน 2559 | 10:13 | 3784 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

99315 ปฐมนิเทศชุดวิชา

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 ปฐมนิเทศชุดวิชา

19 เม.ย. 2565, 16:57 | 5

99315 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์...

19 เม.ย. 2565, 17:01 | 29

99315 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและโครงสร้างของโมโครโพรเซสเซอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและโครงสร้างของโมโครโพรเซสเซอร์...

19 เม.ย. 2565, 17:01 | 7

99315 หน่วยที่ 3 โครงสร้างกละการทำงานของหน่วยความจำ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 3 โครงสร้างกละการทำงานของหน่วยความจำ...

19 เม.ย. 2565, 17:04 | 2

99315 หน่วยที่ 4 โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 4 โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุต...

19 เม.ย. 2565, 17:06 | 2

99315 หน่วยที่ 5 เลขคณิตของคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 5 เลขคณิตของคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง...

19 เม.ย. 2565, 17:08 | 8

99315 หน่วยที่ 6 ระบบตัวเลข

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 6 ระบบตัวเลข

19 เม.ย. 2565, 17:10 | 3

99315 หน่วยที่ 7 สถาปัตยกรรมของชุดคำสั่ง

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 7 สถาปัตยกรรมของชุดคำสั่ง...

19 เม.ย. 2565, 17:11 | 2

99315 หน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน...

19 เม.ย. 2565, 17:11 | 1

99315 หน่วยที่ 9 ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 9 ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ...

19 เม.ย. 2565, 17:12 | 4

99315 หน่วยที่ 10 การจัดการกระบวนการ

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 10 การจัดการกระบวนการ...

19 เม.ย. 2565, 17:14 | 3

99315 หน่วยที่ 11 การจัดการซีพียูและภาวะติดตาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 11 การจัดการซีพียูและภาวะติดตาย...

19 เม.ย. 2565, 17:16 | 2

99315 หน่วยที่ 13 การจัดการแฟ้มข้อมูลและการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 13 การจัดการแฟ้มข้อมูลและการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์...

19 เม.ย. 2565, 17:18 | 1

99315 หน่วยที่ 12 การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 12 การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน...

19 เม.ย. 2565, 17:16 | 3

99315 หน่วยที่ 15 ระบบปฏิบัติการวินส์โดวส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 15 ระบบปฏิบัติการวินส์โดวส์...

19 เม.ย. 2565, 17:21 | 1

99315 หน่วยที่ 14 ระบบปฏิบัติการลินุกส์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

99315 หน่วยที่ 14 ระบบปฏิบัติการลินุกส์...

19 เม.ย. 2565, 17:19 | 4

วิดิโอแนะนำ

96304 Module 15 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 15 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล...

17 ส.ค. 2565, 08:09 | 0

96304 Module 14 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 14 การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:07 | 0

96304 Module 13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 13 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:05 | 0

96304 Module 12 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 12 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

17 ส.ค. 2565, 08:03 | 1

96304 Module 11 โพรโทคอลระดับชั้นประยุกต์

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 11 โพรโทคอลระดับชั้นประยุกต์...

17 ส.ค. 2565, 08:02 | 0

96304 Module 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล...

17 ส.ค. 2565, 08:00 | 0

96304 Module 09 เครือข่ายไร้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 09 เครือข่ายไร้สาย

17 ส.ค. 2565, 07:58 | 0

96304 Module 08 เครือข่ายใช้สาย

กรุณา Login เพื่อรับชมสื่อ

96304 Module 08 เครือข่ายใช้สาย

17 ส.ค. 2565, 07:56 | 0