STOU Media

97704 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้งฯ

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97704 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้งฯ
| View: 183

วิดิโอแนะนำ