32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32209 หน่วยที่ 9 ตอนที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ธันวาคม 2563 | 9:22 | 436 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ