30205 หน่วยที่ 14 Part 2 การแปลงการแจกแจงปกติ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30205 หน่วยที่ 14 Part 2 การแปลงการแจกแจงปกติ
26 มีนาคม 2562 | 7:32 | 799 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

30205 ปฐมนิเทศ  Part 1
30205 ปฐมนิเทศ Part 1

8 มี.ค. 2562, 10:58 | 3757

30205 ปฐมนิเทศ  Part 2
30205 ปฐมนิเทศ Part 2

8 มี.ค. 2562, 11:01 | 2694

วิดิโอแนะนำ