STOU Media

33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การสร้างนวัตกรรมและการนำการนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ (1)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การสร้างนวัตกรรมและการนำการนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ (1)
| View: 531

วิดิโอแนะนำ