STOU Media

97221 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เครื่องมือสำคัญของ TRIZ กับการสร้างสรรค์ความคิด

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97221 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 เครื่องมือสำคัญของ TRIZ กับการสร้างสรรค์ความคิด
| View: 579

วิดิโอแนะนำ