STOU Media

97436 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม
| View: 546

วิดิโอแนะนำ