STOU Media

97436 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
| View: 116

วิดิโอแนะนำ