14421 ปฐมนิเทศชุดวิชา

Home / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14421 ปฐมนิเทศชุดวิชา
17 กันยายน 2564 | 0:00 | 419 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

14421 Module 2 : Prepare to Write

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 2 : Prepare to Write

20 ต.ค. 2564, 08:28 | 0

14421 Module3 Writing Elements

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module3 Writing Elements

21 ต.ค. 2564, 13:04 | 0

14421 Module 5 Expository Writing Definition and Classification

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 5 Expository Writing Definition and Classification

21 ต.ค. 2564, 13:11 | 0

14421 Module 6 Expository Writing Process

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 6 Expository Writing Process

21 ต.ค. 2564, 13:20 | 0

14421 Module 7 Expository Writing Comparison and Contrast

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 7 Expository Writing Comparison and Contrast

21 ต.ค. 2564, 13:26 | 0

14421 Module 8 Expository Writing Cause and Effect

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 8 Expository Writing Cause and Effect

21 ต.ค. 2564, 13:32 | 0

14421 Module 10 Narrative paragraph An unsuccessful trip

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 10 Narrative paragraph An unsuccessful trip

21 ต.ค. 2564, 13:36 | 0

14421 14421 Module 11 Descriptive Paragraph Correct Use of Sources

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 14421 Module 11 Descriptive Paragraph Correct Use of Sources

21 ต.ค. 2564, 13:39 | 0

14421 Module 12 Argumentative Writing The Pros and Cons of Credit Cards

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

14421 Module 12 Argumentative Writing The Pros and Cons of Credit Cards

21 ต.ค. 2564, 13:51 | 0

วิดิโอแนะนำ

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่างๆ

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของวิชาต่างๆ และวิธีการศึกษาของศาสตร์ต่า...

14 ม.ค. 2565, 10:27 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 4 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 4 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:22 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:12 | 0

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าในการศึกษาสังคมมนุษย์

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10131 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าในการศึกษาสังคมมนุษย์...

14 ม.ค. 2565, 10:01 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 18 - 19

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ ...

14 ม.ค. 2565, 07:46 | 0

10121 เรื่องที่ 11.3.1 ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.3.1 ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่...

14 ม.ค. 2565, 07:52 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.3 อาณานิคมในทวีปต่าง ๆ ระหว่างคริสตืศตวรรษที่ 18 - 19

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.3 อาณานิคมในทวีปต่าง ๆ ระหว่างคริสตืศตวรรษที่ 18 - 19...

14 ม.ค. 2565, 07:50 | 0

10121 เรื่องที่ 11.2.2 ชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนชุดวิชา e-Learning

10121 เรื่องที่ 11.2.2 ชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18...

14 ม.ค. 2565, 07:48 | 0